Bevraging van ouders over ervaringen tijdens eerste lesdagen - 19 mei 2020

Zoeken

Bevraging van 1218 ouders over de heropstart van scholen op 18 mei 2020

Op 18 mei 2020 lanceerde de VCOV, Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen, een bevraging bij ouders om te peilen naar hun ervaringen tijdens de eerste dagen dat er weer les gegeven werd op school. Respectievelijk 975 en 243 ouders met een kind in het basis- of secundair onderwijs dat weer naar school ging, beantwoordden de bevraging.

Op 20 mei 2020 werden de resultaten aan de minister van Onderwijs bezorgd. De minister wenste de stem van ouders immers mee te nemen in het sociaal overleg van vrijdag laatstleden.

Weinig kinderen thuisgehouden
De meerderheid van de kinderen die naar school mochten, deden dat ook. In het basisonderwijs hield slechts 2% van de bevraagden zijn/haar kind thuis; in het secundair onderwijs liep dit percentage op tot bijna 4%.

Zowel leerlingen als ouders blij en tevreden
Volgens de ouders waren 94% van de kinderen in het basisonderwijs blij dat ze weer naar school konden gaan. 20% (of 1 op 5!) van de kinderen waren toch ook bang. Op de vraag of hun zoon/dochter tevreden was over de eerste schooldag(en) antwoordde 94% van de ouders bevestigend. Dit cijfer loopt gelijk met hun eigen tevredenheid.

In het secundair onderwijs was het enthousiasme om weer naar school te gaan minder hoog, maar toch nog 75% van de ouders zegt dat zijn/haar kind blij was. Het percentage kinderen dat bang was, is in dezelfde orde als in het basisonderwijs, nl. 23% (bijna 1 op 4!). De algemene tevredenheid bij de leerlingen over de heropstart is volgens de ouders in het secundair beduidend lager, nl. 69%. Van de ouders is 80% tevreden over de heropstart.

Ouders positief over maatregelen
De resultaten van de bevraging zijn opvallend positief. Meer dan 95% van de bevraagden heeft de indruk dat de school de veiligheidsmaatregelen goed opvolgt. 88% meent dat deze leefbaar zijn voor de leerlingen in het basisonderwijs; voor het secundair onderwijs is dit 71%.

Ook over het betreden en verlaten van de school zijn ouders positief. Meer dan 90% van de ouders uit het basisonderwijs meldt dat dit gestructureerd verliep. Voor het secundair onderwijs ligt het percentage rond de 80%. Het toekomen op school scoort iets beter dan het verlaten van de school.

Invulling van de eerste dag(en) op school
In veruit de meeste scholen werd er tijd genomen om de veiligheidsmaatregelen met de leerlingen te bespreken. Er werd ook tijd genomen om te praten over de coronacrisis. Het afstandsleren kwam nog niet overal aan bod, maar dat is mogelijk omdat de bevraging zeer kort na de heropstart van de lessen op school gelanceerd werd.

Tips van ouders voor de minister
Tot slot kregen de ouders de kans om een tip te geven aan de minister voor het verdere verloop van de lessen op school.

Zowel ouders met kinderen in het basis- als secundair onderwijs raden aan om de scholen open te stellen voor alle leerlingen. (Voor het basisonderwijs gaat bijna de helft van de tips voor de minister hierover.) Ouders vragen ook om de opgedane ervaringen rond afstandsleren verder uit te bouwen.

Specifiek voor het basisonderwijs willen ouders dat de maatregelen meer vanuit het perspectief van de kinderen bekeken worden. Ze benadrukken bovendien het belang van goede communicatie.

Specifiek voor het secundair onderwijs vragen sommige ouders om het dragen van het mondmasker te herbekijken wanneer leerlingen 1,5m uit elkaar zitten. Ouders wensen ook dat de beperkte tijd besteed wordt aan vakken die belangrijk zijn voor volgend schooljaar.

Bekijk hier de resultaten uit het basisonderwijs.

Bekijk hier de resultaten uit het secundair onderwijs.


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven