Verslag online oudercafé: ouderwerking in coronatijden (4/2/21)

Zoeken

Verslag online oudercafé: ouderwerking in coronatijden (4/2/21)

Tijdens het oudercafé kwamen ouders van ouderwerkingen uit Vlaanderen samen om ervaringen te delen over hun ‘ouderwerking in coronatijden’. In dit verslag vind je de belangrijkste zaken die besproken werden.  


Welke (winstgevende) activiteiten organiseert jouw ouderwerking?

•    Veel ouderwerkingen organiseren koekjes – taarten – of pannenkoekenverkoop. De producten worden niet zelf bereid en voorverpakt aangekocht.
•    Eetfestijn met afhaalservice
•    Ontbijtpakketten aan huis
•    Verkoop van vers geperste fruitsappen via een lokale fruitboer
•    Herfstzoektocht voor gezinnen, met de mogelijkheid om een goodie bag voor onderweg aan te kopen
•    Verkoop van een schoolkalender: ontworpen en uitgegeven door de ouderraad
•    Online Quiz
•    Verkoop van kerstkaarten, ontworpen door de leerlingen
•    Koffieverkoop
•    Wijnverkoop
•    Digitale boekenbeurs
•    Bepaalde ouderwerkingen beslisten om geen opbrengstactiviteiten meer te organiseren, omdat er veel tijd in kruipt met relatief lage winst. Toch komt er (spontaan) geld binnen via sponsoring door bedrijven of giften van ouders.

Welke (ontmoetings-) activiteiten organiseert jouw ouderwerking?

•    Carnavalfuif met online DJ-set. De leerlingen kunnen thuis of in hun klasbubbel feesten.
•    Smoutebollen bakken voor de kinderen
•    Gezinswandeling in de gemeente met leuke opdrachten via QR codes
•    Voorleeswandeling
•    Virtueel bezoek van Sinterklaas. Doordat de Sint niet op school mocht komen, sprak hij een videoboodschap in voor elke klas. Op school mochten de leerlingen verkiezen welke leerkracht ‘Hulp Sint’ mocht zijn.
•    Paaseierenzoektocht in de gemeente
•    Afvalophaling via een campagne van Mooimakers.be
•    De ouderwerking schenkt fruit aan de leerlingen. Het schoolbestuur besliste om de ‘schilouders’ als essentiële derden op school toe te laten, zodat ze fruit voor de kleuters konden schillen.
•    De ouderwerking schenkt aan alle leerlingen bloemzaadjes
•    Diverse acties i.s.m. VSV om werk te maken van een verkeersveilige schoolomgeving
•    Online ontmoetingsmoment voor ouders met kleuters. Op een zondagochtend kregen alle ouders van de kleuter – en peuterklas een smulpakket thuis bezorgd, ze werden uitgenodigd om in te loggen voor een online ontmoetingsmoment met de klas, de leerkracht(en) en de andere ouders.
•    Schoolfeest enkel voor de kinderen waarbij de leerlingen enkel voor elkaar optreden en/of waarbij alles gefilmd wordt en via een veilig online kanaal gedeeld worden met (groot)ouders.
•    Het afscheidsfeest van de leerlingen uit het 6e leerjaar gebeurt normaal gezien met een heel programma waaronder een viering. In coronatijden werd het een voorstelling door de kinderen. Ze hadden een zelfportret gemaakt (met inbreng van de leraar). Dit hebben ze voorgesteld voor de ouders. De ouders zaten buiten in hun eigen bubbel en brachten zelf een picknick mee.
•    Speelplaatsverfraaiing: de ouderraad deed een oproep naar alle ouders om mee te werken. Er kwamen veel vrijwilligers opdagen. De ouders werden in kleine groepjes verdeeld en deden enkel het buitenwerk.

Hoe verlopen de vergaderingen van de ouderwerking? Hoe houd je de sfeer binnen de ouderwerking goed? Hoe stimuleer je verbondenheid in tijden van corona?

•    Alle ouderwerkingen vergaderen online. Sommigen zijn begin dit schooljaar nog éénmaal fysiek samengekomen. Algemeen vindt men online vergaderen minder leuk en minder constructief.
•    Ook al is online vergaderen zakelijker en minder hartelijk, toch is de deelname soms groter en worden er (nieuwe) ouders bereikt.
•    Het is aan te raden om de taken goed te verdelen, bijv. de voorzitter leidt de online vergadering en iemand anders kijkt de chat na.
•    Enkele ouderwerkingen deelden leuke tips om te werken aan sfeer en verbondenheid tijdens online meetings:
  - Alle leden van de ouderwerking kregen op Nieuwjaarsdag een drankje en hapje aan huis geleverd.
  - Vlak voor de online vergadering van de ouderwerking krijgen alle leden aan huis een pakket met een drankje en wat versnaperingen. Het feit dat iedereen tijdens de online meeting hetzelfde drinkt en sneukelt, creëert onrechtstreeks verbondenheid.
  - De ouders die dit wensen kunnen na de vergadering in aparte gesprekskamers nog wat informeel napraten.

Hoe verloopt de communicatie met de school? Hoe blijft de ouderwerking ouders bereiken in tijden van corona?

•    Veel scholen en ouderwerkingen communiceren met alle ouders via de (digitale) schoolkanalen.
•    De voorzitter van de ouderwerking neemt regelmatig (telefonisch) contact op met de directeur van de school om elkaar te informeren, bij te praten en de band sterk te houden.

Tips om de activiteiten corona – proof te maken

•    Organiseer alles in overleg én met goedkeuring van de preventieadviseur en de directie van de school!
•    Kies voor voorverpakte goederen. Moet je toch bepaalde voedingsmiddelen moeten (her)verdelen, doe dit dan volgens de corona-maatregelen.
•    Laat ouders digitaal bestellen en betalen.
•    Organiseer je bijv. een afhaalontbijt, zorg dan voor ‘gespreide afhalingen’. Voorkom dat grote groepen ouders tegelijk aan de schoolpoort staan.
•    Houd rekening met mogelijke specifieke maatregelen van jouw provincie, stad of gemeente. Vraag dit na aan de preventieadviseur van de school.
•    Bepaalde gemeenten bieden een gratis draaiboek ‘coronaveilig organiseren’ aan.


Zie ook: https://www.vcov.be/ouderinfotheek/materiaal-voor-ouders-in-Coronatijden

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven