Startpagina speelplaats en ouderwerking

Zoeken

Startpagina speelplaats en ouderwerking

Bij een speelplaatsproject komen heel wat praktische zaken kijken. In dit dossier reikt de VCOV onder andere informatie, tips, leidraden en praktijkvoorbeelden aan. Het dossier helpt ouderwerkingen om het hele proces rond speelplaatsprojecten in kaart te brengen, te bespreken en -in overleg en samenwerking met het schoolbestuur- te realiseren.

Ontdek de startpagina!

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven