VCOV verlegt grenzen: Erasmus +

Zoeken

Erasmus+ KA1: 'Ouderbetrokkenheid 2.0: kwetsbare ouders betrekken'


Tijdens het schooljaar 2018-2019 neemt de VCOV deel aan een Erasmus+ project.  Het project ‘Ouderbetrokkenheid 2.0: kwetsbare ouders betrekken’ werd geselecteerd als een KernActie1 (KA1)-programma. Dit internationaal mobiliteitsprogramma biedt personeel de kans om competenties, vaardigheden en kennis te verbeteren in een internationale context.  Het wordt mee gefinancierd door de Europese Unie en gesteund door Epos, het nationaal agentschap voor het Erasmus+ programma in Vlaanderen.

Met dit internationale project wil de VCOV nog meer inzetten op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Enkele personeelsleden kregen dit schooljaar de kans om in het buitenland deel te nemen aan nascholingscursussen die focussen op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie, communicatie met kwetsbare ouders, sensibilisering rond migratie en racisme, intercultureel onderwijs, discriminatie en diversiteit.

Deze nascholingen werden georganiseerd in internationale groepen en waren een uitgelezen kans om ervaringen en kennis uit te wisselen met collega’s in heel Europa. Dit resulteert uiteindelijk in nieuwe materialen, methodieken en vormingen, die we zullen implementeren in het dagelijks werk van de VCOV. 

Een overzicht van de drie nascholingen tijdens het schooljaar 2018-2019:

'Integrated Schools in Northern-Ireland: moving out of social division' (Noord-Ierland, okt 2018)

Deze cursus focuste op het thema 'diversiteit en sociale ongelijkheid'.  'Integrated Schools' in Noord-Ierland proberen sociale uitsluiting en segregatie te doorbreken en open te staan voor alle leerlingen, ongeacht hun afkomst of religie.  Deze nascholing gaf deelnemers de kans om enkele scholen te bezoeken die zeer sterk inzetten op diversiteit, sociale inclusie en het betrekken van kwetsbare ouders. Er was ook veel tijd en ruimte voorzien voor discussie en ervaringsuitwisseling met deelnemers van andere landen, vertegenwoordigers van de Queens University in Belfast en het 'Northern Ireland Council for Integrated Education' (NICIE).

Deze cursus werd georganiseerd door FESCH (Forum Eltern und Schule).

Meer weten? Presentatie van collega's Karin en Karolien'Sensitisation training regarding migration, everyday racism, discrimination and diversity with strategies for teaching these issues to diverse groups' (IJsland, nov 2018)

Deze nascholing wilde de deelnemers bewust maken en sensibiliseren rond thema's als diversiteit, migratie en racisme. Via interactieve oefeningen, discussies en activiteiten wilde men de communicatievaardigheden én interculturele vaardigheden ontwikkelen. Doelgroep waren scholen of organisaties die te maken krijgen met kwetsbare groepen en doelgroepouders.  Er werd ook sterk ingezet worden op creatieve coöperatieve leermethodes. Na een week opleiding verwachtte men dat de deelnemers in staat waren om gestructureerd, coöperatief en bewust om te gaan met het thema.  

Deze cursus werd georganiseerd door ICI (Intercultural Iceland)

Meer weten? Verslag van collega's Theo en Karolien

Vorming 'Meer diversiteit in de ouderraad' (contacteer ons als je info en begeleiding wil)


'Social communication in school: methodologies, instruments and techniques to work with parents and involve them in school and educational contests.' (Italië, maart 2019)

Deze cursus focuste zich op het belang van een goed partnerschap tussen ouders en school. Er werden methodes, technieken en strategieën aangeboden worden om alle ouders te betrekken en ook kwetsbare gezinnen te bereiken. Ook was er ruimte voor uitwisseling met deelnemers uit andere landen en kon iedereen met enkele voorbeelden van goede praktijk naar huis.

Deze cursus werd georganiseerd door Progetto Crescere. 

Meer weten? Presentatie van collega's Karin en MarkMeer info?

  • Wil je graag meer weten over Erasmus+ en het Erasmusproject van de VCOV?  Contacteer ons:  info@vcov.be


Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven