LOP-ouders gezocht!

Zoeken

LOP-ouders gezocht!


Meer dan 10 jaar geleden werden in Vlaanderen de LOP’s opgericht. Dit zijn lokale overlegplatformen waar alle betrokkenen in een regio, stad of gemeente samenkomen om goed onderwijs, met kansen voor alle kinderen, te realiseren. Zo bekijken ze hoe de inschrijvingen in een school kunnen verlopen, rekening houdend met het wettelijk kader. Ze overleggen ook rond eventuele problemen hierbij, bv. studierichtingen die volzet zijn, weigeren van inschrijvingen, uitsluitingen…

Iedereen die met het onderwijs in een bepaalde gemeente, stad of regio te maken heeft, is vertegenwoordigd in het LOP. Ook de ouders! Hun stem is heel belangrijk! Per LOP worden twee ouders door de ouderkoepels afgevaardigd als vertegenwoordiger van alle ouders (één ouder voor het officieel onderwijs, één ouder voor het vrij onderwijs). Helaas hebben we nog niet in alle LOP’s een oudervertegenwoordiger. Ben jij actief in de lokale ouderwerking en wil je meewerken aan gelijke kansen voor alle kinderen? Dan hebben we jou nodig! Ook plaatsvervangers zijn meer dan welkom.

Voel je je aangesproken? Laat het ons weten via mail naar info@vcov.be.

Heb je een vraag voor VCOV? Contacteer ons!

Feedback geven