Ouders nemen deel aan klassenraden

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Ouders nemen deel aan oriënterende klassenraden

In de KSD Warandeschool, een school voor buitengewoon basisonderwijs, nemen ouders deel aan de oriënterende klassenraden. Tijdens een oriënterende klassenraad wordt de toekomstige schoolloopbaan van de leerling besproken.  Kan de leerling naar de A- of B-stroom in het gewoon secundair onderwijs? Of is een traject in het BuSO (buitengewoon secundair onderwijs) beter geschikt?  
De school vindt het belangrijk dat alle experten aan tafel zitten. Ouders zijn voor hen een onmisbare en cruciale partner.  
Ook de klasleraar, een CLB-medewerker, een orthopedagoog en de directeur zijn standaard present. Afhankelijk van de leerling en zijn gezin kan dat lijstje nog aangevuld worden met een therapeut of een tolk. De school voorziet voor iedereen minstens een half uur.


De klassenraad vertrekt steeds vanuit de noden van elk kind. Soms zijn er wel mogelijkheden om naar de A- of B-stroom van het gewoon secundair onderwijs te gaan, maar heeft een leerling met ASS (autisme spectrum stoornis) bijvoorbeeld extra omkadering nodig om voluit te kunnen groeien.  Het gemeenschappelijk belang van school-CLB-leerling-ouders verbindt iedereen die aanwezig is tijdens de bespreking. 

Het geeft ouders rust als ze voelen dat er een waaier aan expertise met hen meedenkt.  Door het partnerschap tussen ouders en school zit iedereen meer op één lijn.  In de toekomst ziet de school nog kansen om ook de leerling zelf te betrekken bij de klassenraad. 

Context van de school en actoren

KSD Warandeschool Diest is een school voor buitengewoon onderwijs met type basisaanbod en type 9.  De school maakt deel uit van de Katholieke Scholen Diest en is gelegen in het centrum van Diest nabij het Warandepark.  Het schoolteam bestaat uit leerkrachten, logopedisten, kinesisten en een orthodagoog.  De school kiest voor een geïndividualiseerde aanpak en vertrekt vanuit de noden en talenten van elk kind.


Waarom vindt de VCOV dit goed?
  • Het schoolteam  hecht veel belang aan het betrekken van ouders als partner. Het team zet in op een warm onthaal en een goed contact met alle ouders.
  • De school zet de talenten en welbevinden van het kind centraal.  Hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en kan elk kind zich ontwikkelen op zijn eigen ritme. 
  • De school vindt het belangrijk om geen beslissingen over de hoofden heen te nemen.  Het schoolteam zet extra in op het begeleiden, ondersteunen en geruststellen van ouders.
  • Door goed samen te werken met de ouders zorgt de school voor een mooie afsluiter van het basisonderwijs en een warme overdracht naar het secundair onderwijs. 


Tips
  • Samen nadenken over de toekomst van het kind is positief. Betrek alle partners en beschouw de ouder als expert over hun eigen kind
  • Bereid de klassenraad goed voor bijvoorbeeld door op voorhand al te zoeken welk geschikt aanbod van scholen er is in de regio.
  • Werk aanklampend bij ouders die je moeilijker kan bereiken. Bel hen op en voorzie meerdere vergadermomenten om de klassenraden te plannen. Voor werkende ouders kan het zinvol zijn om de klassenraad ’s avonds te plannen.

Contactgegevens voor meer info

KSD Warandeschool
Rode Kruisstraat 13
3290 Diest
Tel: 013 31 13 26
warandeschool@ksdiest.be
www.ksdwarande.be

Feedback geven