Cursus ouders & school (Ligo Kempen)

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Cursus ouders & school (Ligo Kempen)

In de regio Turnhout kunnen laaggeletterde ouders deelnemen aan de cursus ‘ouders & school’. De cursus wordt in samenwerking met Ligo Kempen, vroegere basiseducatie Kempen, georganiseerd in een lagere of kleuterschool. Een lesgever van Ligo reikt woordenschat aan over concrete thema’s zoals de schoolagenda, schooluitstappen, brieven, online communicatie- en leerplatformen. De cursus wil de betrokkenheid van de ouders bevorderen en hen ondersteunen in hun rol als opvoeder.

Ouders vinden de weg naar de cursus via Ligo, maar ook de scholen zelf kunnen ouders toeleiden. Het aanbod is heel laagdrempelig.

Bij de start van het schooljaar 2022 – 2023 nemen er een 7-tal basisscholen uit de Kempen deel.

Context van de school en actoren

Ligo, Centra voor Basiseducatie is een netwerk van 13 pluralistische centra in Vlaanderen en Brussel. Ligo zet in op de meest kwetsbare cursisten. De centra bereiken met diverse opleidingen kortgeschoolde, laaggeletterde volwassenen, ongeacht hun moedertaal. Er wordt gewerkt aan leervaardigheden, communicatieve, numerieke en digitale vaardigheden. De leernoden van elke cursist en zijn dagelijks leven vormen het vertrekpunt.
De cursus ouders & school is een initiatief van Ligo Kempen in Turnhout, maar ook de andere centra hebben een gelijkaardig aanbod. De centra zijn verspreid over Vlaanderen zodat er altijd wel een centrum in je buurt is.

Waarom vindt de VCOV dit goed?
  • De inhoud is afgestemd op de noden van de deelnemers. Het gaat over concrete thema’s die belangrijk zijn voor ouders en specifiek voor de relatie ouders – school.
  • De cursus vindt plaats op een plek die ouders al goed kennen: de school. Dit verkleint de drempel om deel te nemen.
  • Het is een gelegenheid om de verwachtingen van de school duidelijk te maken: bv. rond de schoolagenda. Moeten ouders elke dag de agenda nakijken? Kunnen ouders ook zelf iets in de agenda schrijven? …
  • Het is een gelegenheid voor de school om de noden van laaggeletterde ouders beter te kennen en de betrokkenheid van de ouders te verhogen.

Tips
  • Bespreek de verwachtingen in verband met aanwezigheid: moeten ouders elke les komen? Moeten ze verwittigen als ze belet zijn? …
  • Ga na of er drempels zijn die ouders verhinderen deel te nemen, bv. kinderopvang, vervoer, …
  • Wacht de ouders de eerste maal op aan de schoolpoort zodat ze zeker vlot de weg vinden naar het juiste lokaal. Een hartelijke ontvangst stelt ouders gerust en maakt dat ze graag zullen terugkomen. Dit soort korte, informele momentjes effenen het pad.

Contactgegevens voor meer info

Ligo Kempen
Otterstraat 109
2300 Turnhout
jan.schuermans@ligo-kempen.be 
014 42 27 87


VCOV, januari 2023

Feedback geven