Buddyproject voor ouders

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
Buddyproject voor ouders

Waar vind ik een comfortabele turnshort voor mijn dochter?
Ik denk dat mijn zoon onterecht een berisping kreeg. Zou ik daarvoor naar de school durven bellen?
Klopt het dat de meeste leerlingen buiten de school eten?
...

Soms zitten ouders met vragen die ze graag eens aan een collega-ouder zouden voorleggen. Ze weten niet of het belangrijk genoeg is om de school ervoor te contacteren, of ze durven de stap naar de school (nog) niet goed te zetten. Dan is het fijn een buddy te hebben! Ben je als school geïnteresseerd om met een buddywerking voor ouders te starten? Dan helpen onderstaande vragen je bij de voorbereiding.    


Wat is het doel van de buddywerking?
 • Het versterken van ouders op het vlak van het brede spectrum van alles wat met school te maken heeft.
 • De drempel verlagen om contact op te nemen met de school: wie is het beste aanspreekpunt in welke situatie?
 • De drempel verlagen om deel te nemen aan schoolactiviteiten door bv. samen naar een infoavond te gaan.
 • Ondersteunen bij (kleine) praktische problemen zoals een account maken voor het schoolplatform, een document invullen, ...
 • Ervaringen delen, vertrouwen geven, normaliseren, ...
 • Wegwijs maken in schoolgewoontes, tradities of gebruiken.
 • ...

Wie kan beroep doen op een buddy?
 • Alle ouders of enkel nieuwe ouders?
 • Alle ouders die een buddy willen of enkel de ouders van wie de school meent dat ze er nood aan hebben?
 • Enkel biologische ouders of ook plusouders, pleegouders, ...?
 • ...

Hoe buddy's vinden?
 • Een algemene oproep via een flyer, sociale media van de school, ...
 • Ouders specifiek aanspreken op oudercontact, toonmoment, ...
 • Ouders uit de ouderwerking aanspreken
 • Geïnteresseerde leerkrachten?
 • Ouders die geen kinderen meer hebben op de school
 • Brugfiguren
 • Grootouders
 • ...


Is elke kandidaat welkom of wordt er een intakegesprek gehouden om te zien of de verwachtingen overeenkomen met de doelen? Voor welke periode wordt het engagement gevraagd? ...


Welke afspraken worden er gemaakt tussen de ouder en de buddy?
 • Timing van contact opnemen + manier van contacteren
 • Discretie naar derden
 • Niks doorzeggen aan de school zonder toestemming
 • Vragen moeten verband houden met de school
 • De buddy neemt de taak van de school niet over, doorverwijzen waar mogelijk
 • De ouder blijft zelf verantwoordelijk, de buddy is er om te ondersteunen
 • Er is geen financiële vergoeding, niet de bedoeling om onkosten te maken 
 • Minimum aantal contacten om de band warm te houden
 • ...

Praktische overwegingen
 • Wie is het aanspreekpunt bij vragen of problemen?
 • Is er een voorbereiding voor de buddy of een infomoment zodat de buddy weet waarvoor naar wie door te verwijzen?
 • Wat als er geen 'klik' is tussen ouder en buddy?
 • Wanneer en hoe wordt het project geëvalueerd?
 • Kunnen buddy's ervaringen uitwisselen?
 • ...

Inspiratie
Feedback geven