De moedergroep van de Sint-Pietersbasisschool

Zoeken

Dit document is enkel zichtbaar voor leden van de VCOV.
Word nu lid
De moedergroep van de Sint-Pietersbasisschool

De moedergroep van de Sint-Pietersschool in Mechelen is een werkgroep van de ouderwerking. Ze komt twee keer per maand samen op woensdagvoormiddag. De brugfiguur coördineert de moedergroep samen met een mama die ook voorzitter is van de werkgroep diversiteit en kansenbevordering.

Doe-activiteiten worden afgewisseld met leeractiviteiten. 

Zowel de school als de moeders geven input voor de activiteiten. Bij het begin van het schooljaar laten ze horen wat ze willen kennen en wat ze willen doen. Daarna maken de twee coördinatoren samen het programma op.

Enkele voorbeelden van doe-activiteiten: koken, suikerfeest, dans, een uitstap naar Leuven …

Voorbeelden van leeractiviteiten: bezoek aan de bib, sociale kaart wandeling, uitleg door een gastspreker van het CLB of van een buurtorganisatie.

Evolutie van de moedergroep:

De moedergroep is 7 jaar geleden gestart met 6 mama’s. Nu zijn ze uitgegroeid tot een actieve groep van 30 à 40 mama’s. Bij de start waren er hoofdzakelijk Marokkaanse moeders maar nu is de groep meer en meer gemengd. Ouders van verscheidene origine nemen deel, ook de ‘witte’ mama’s sluiten aan.

Hoe wordt de moedergroep bekend gemaakt?

Ouders worden uitgenodigd via social media en via de schoolkrant. Maar het is ook belangrijk om ouders aan te spreken. De brugfiguur gaat samen met de zorgco op bezoek bij moeilijk bereikbare ouders. Ze geven niet op, ze blijven hen motiveren voor de moedergroep en voor de schoolwerking. Wat met ouders die niet goed Nederlands spreken?

Om anderstalige ouders te betrekken gebruiken de begeleiders visuele ondersteuning, bijvoorbeeld pictogrammen. Als ouders hun mening mogen geven over de schoolwerking  gebruiken ze groene en rode kaartjes voor akkoord of niet akkoord. Moeders helpen ook elkaar met het vertalen van informatie. Soms doet men een beroep op de taalhulp van de gemeente. 

Band met de school en met de ouderwerking:

Via de moedergroep worden mama’s gemotiveerd om deel te nemen aan schoolactiviteiten en activiteiten van de ouderwerking. Bijvoorbeeld: de moedergroep neemt deel aan een discussievergadering met ouders over de schoolwerking. Er was een grote opkomst, deze keer waren er ook papa’s bij. Ouders gaven aan wat  goed ging en wat beter kan op school.

De stem van de moedergroep wordt ook gehoord doordat de brugfiguur in het voorzittersteam van de ouderwerking zit. Ze vertelt daar wat er op de moedergroep besproken is. Bijvoorbeeld: waar gaat de opbrengst naartoe? Wat doen we tijdens de week tegen armoede?

De brugfiguur participeert ook aan de personeelsvergadering.

De directeur toont zijn interesse voor de moedergroep door elke keer te passeren. 


Tips!
  • Alles start met een open houding van de directeur en het schoolteam. Bijvoorbeeld: de brugfiguur mag participeren in de personeelsvergadering om de bezorgdheden van de moedergroep over te brengen. Het helpt ook dat je het schoolteam wijst op de voordelen van een moedergroep: mama’s helpen bij schoolactiviteiten én ze zijn meer betrokken bij het schoolleven.
  • Laagdrempeligheid is belangrijk: vertrouwde omgeving, ouders aanspreken, brugfiguur die altijd aanwezig is op school, baby’s en peuters mogen meekomen, ouders ondersteunen bij praktische problemen …
  • Een moedergroep mag wat informeler zijn dan taallessen. Soms moet je de vooropgestelde structuur al eens kunnen loslaten.
  • De coördinatie van een moedergroep vraagt veel werk: twee trekkers die alles in goede banen sturen is handig. 
  • Ga op zoek naar talenten van de mama’s, bijvoorbeeld: haarkappen, henna zetten, taarten bakken …

Waarom vindt de VCOV dit goed?
  • De moedergroep is niet enkel doen en leren. De stem van de mama’s wordt gehoord, ze krijgen de kans om mee te praten over de schoolwerking. 
  • De moedergroep is geen geïsoleerde groep. Ze is goed ingebed in de schoolwerking én in de ouderwerking.

Contactgegevens voor meer info

VBS Sint-Pieterschool

Grote Nieuwedijkstraat 58

2800 Mechelen

www.st-pietersschool.be 

Juni 2022

Feedback geven